Het Landelijk Register Kinderopvang

  • door
Kinderopvang

Alle voorzieningen voor kinderopvang en peuterspeelzalen in Nederland staan geregistreerd in zogenoemde Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Een voorziening voor kinderopvang kan zijn: een kinderdagverblijf, gastouderbureau, gastouder of een organisatie voor buitenschoolse opvang.

Registratienummer is verplicht

Alle erkende kinderopvangvoorzieningen die in het register voorkomen, hebben een registratienummer. Dit nummer moeten ouders doorgeven aan de Belastingdienst wanneer zijn kinderopvangtoeslag aanvragen. Alleen de kosten voor opvang in een geregistreerde voorziening komen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Hoewel in de registernaam het woord peuterspeelzalen voorkomt, hebben de peuterspeelzalen geen registratienummer. Dit komt omdat ouders nooit een toeslag kunnen aanvragen wanneer ze gebruik maken van een peuterspeelzaal. Maar omdat zij wel geïnspecteerd worden, staan ze in het register vermeld. In het register kun je namelijk ook rapporten van de GGD raadplegen.

Verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente

De verantwoordelijkheid voor de toezicht ligt bij de gemeente waar de kinderopvang is gelegen. De GGD inspecteert de opvangvoorziening waarna de gemeente wel of geen positieve beschikking afgeeft. Pas dan mag een opvangvoorziening van start.

Wonen in het buitenland

Voor mensen die in het buitenland wonen of werken is er ook de mogelijkheid om kinderopvangtoeslag aan te vragen wanneer hun kinderen naar een kinderdagverblijf gaan. Ook deze opvangvoorziening moet dan bekend zijn bij de belastingdienst in het Register Buitenlandse Kinderopvang. Om de toeslag aan te vragen zijn er bepaalde regels die gevolgd moeten worden. De ouders of één van de ouders woont of werkt in de EU of in Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland;

Er wordt gebruik gemaakt van opvang in één van bovenstaande landen; De kinderopvangvoorziening is geregistreerd in het register buitenlandse kinderopvang.

Jaarlijks moet een opgave ingevuld worden van de kosten die gemaakt zijn voor kinderopvang. De belastingdienst bekijkt dan of je nog geld terug krijgt of moet (bij)betalen.